Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Báo cáo tiến độ làm luận văn của khóa 21.1

Kính gửi: Các học viên cao học khóa 21.1 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
Dự kiến cuối tháng 11 nhà trường sẽ ký quyết định giao đề tài tốt nghiệp cho toàn bộ các học viên khóa 21.1
Theo quy định sau 3 tháng kể từ ngày ký quyết định học viên sẽ được bảo vệ nếu luận văn được được hoàn thành và đảm bảo chất lượng
Do khoa Công nghệ thông tin đã giao sớm để tài cho các học viên từ tháng 7 năm 2014 nên khoa dự kiến sẽ tổ chức bảo vệ cho học viên vào tháng 3 năm 2015
Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của luận văn, Khoa Công nghệ thông tin đề nghị các học viên thực hiện các công việc sau
1) Triển khai hoàn thiện luận văn theo đề cương đã được duyệt dưới sự hướng dẫn của các thầy cô
2) Báo cáo tiến độ đợt 1 (theo mẫu, có xác nhận của giáo viên hướng dẫn) cho thầy Hà vào ngày 04 và 05 tháng 12 năm 2014
Chú ý:
- Các học viên không nộp báo cáo tiên độ sẽ được xem như không đủ điều kiện bảo vệ
- Dự kiến khoa sẽ thu và kiểm tra nội dung luận văn vào đầu tháng 3 năm 2014, các luận văn đạt chất lượng sẽ được tổ chức bảo vệ vào cuối tháng 3
- Các luận văn không đạt chất lượng sẽ phải sửa chữa hoặc làm lại và bảo vệ vào đợt sau
Trân trọng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét