Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Thông báo về việc thay đổi thời gian nộp đề cương luận văn Cao học

Kính gửi: Các thầy cô hướng dẫn và học viên cao học khóa 21.1
Do các học viên khóa 21.1 đang học và thi hết học phần, nên khoa Công nghệ thông tin quyết định dời ngày thu đề cương sang 15/05/2014 để các thầy cô hướng dẫn và học viên có thêm thời gian chuẩn bị
Lịch bảo vệ đề cương tại Hà Nội được ấn định vào thứ 7 ngày 24/05/2014

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Phân công giảng viên hướng dẫn luận văn cao học khóa 21

Kính gửi: Các em học viên lớp Cao học CNTT 21.1
Khoa Công nghệ thông tin công bố danh sách giáo viên hướng dẫn đề tài tốt nghiệp cao học cho các học viên khóa 21 (trong file đính kèm).
Căn cứ vào danh sách này, các em liên lạc với thầy cô hướng dẫn để làm đề cương chi tiết theo như kế hoạch giao luận văn đã thông báo ngày 21 tháng 3 năm 2014.
Mọi thông tin liên quan xin liên hệ với TS Phạm Thanh Hà, Phó trưởng khoa CNTT, Điện thoại 0904763604 để được giải đáp.
Danh sách giáo viên hướng dẫn tại Hà Nội