Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Thông báo về việc thay đổi thời gian nộp đề cương luận văn Cao học

Kính gửi: Các thầy cô hướng dẫn và học viên cao học khóa 21.1
Do các học viên khóa 21.1 đang học và thi hết học phần, nên khoa Công nghệ thông tin quyết định dời ngày thu đề cương sang 15/05/2014 để các thầy cô hướng dẫn và học viên có thêm thời gian chuẩn bị
Lịch bảo vệ đề cương tại Hà Nội được ấn định vào thứ 7 ngày 24/05/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét