Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Một số yêu cầu về đề tài tốt nghiệp cao học ngành Công nghệ thông tin

Đề tài phải mang tính học thuật hoặc tính ứng dụng cao, cụ thể:
- Nghiên cứu cải tiến, phát triển các phương pháp, thuật toán.
- Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp, thuật toán vào giải quyết các bài toán thực tiễn.
- Xây dựng, thiết kế hoàn chỉnh một hệ thống thông tin phục vụ thực tế.
Không chấp nhận các đề tài sau:
- Trùng lặp với các đề tài thạc sĩ trong và ngoài nước đã được công bố.
- Các đề tài thiết kế các hệ thống thông tin bằng cách cấu hình từ mã nguồn mở.

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Một số thông tin về thầy hướng dẫn và đề tài tốt nghiệp cao học (cập nhật 29/03)

Kính gửi các học viên cao học khóa 21.1
Để các em có thêm thông tin về đề tài và thầy hướng dẫn, khoa Công nghệ thông tin gửi tới các em một số định hướng về đề tài của các thầy (trong file đính kèm).
Trên cơ sở các thông tin này, các em liên hệ với thầy để chọn đề tài và thực hiện kế hoạch giao đề tài tốt nghiệp mà khoa đã thông báo.
Thông tin đề tài

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Kế hoạch giao luận văn tốt nghiệp cao học ngành CNTT cho khóa 21.1

Thực hiện kế hoạch của nhà trường, khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch giao luận văn tốt nghiệp cao học ngành Công nghệ thông tin cho lớp cao học khóa 21.1 trong file đính kèm
Đề nghị các học viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên, mọi thông tin liên quan xin liên hệ với TS Phạm Thanh Hà, phó trưởng khoa CNTT, điện thoại 0904763604 hoặc email hapt@utc.edu.vn
Kế hoạch giao luận văn
Mẫu đăng ký đề tài luận văn
Danh sách cán bộ giảng viên hướng dẫn
Mẫu đề cương luận văn