Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Một số yêu cầu về đề tài tốt nghiệp cao học ngành Công nghệ thông tin

Đề tài phải mang tính học thuật hoặc tính ứng dụng cao, cụ thể:
- Nghiên cứu cải tiến, phát triển các phương pháp, thuật toán.
- Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp, thuật toán vào giải quyết các bài toán thực tiễn.
- Xây dựng, thiết kế hoàn chỉnh một hệ thống thông tin phục vụ thực tế.
Không chấp nhận các đề tài sau:
- Trùng lặp với các đề tài thạc sĩ trong và ngoài nước đã được công bố.
- Các đề tài thiết kế các hệ thống thông tin bằng cách cấu hình từ mã nguồn mở.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét