Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Một số thông tin về thầy hướng dẫn và đề tài tốt nghiệp cao học (cập nhật 29/03)

Kính gửi các học viên cao học khóa 21.1
Để các em có thêm thông tin về đề tài và thầy hướng dẫn, khoa Công nghệ thông tin gửi tới các em một số định hướng về đề tài của các thầy (trong file đính kèm).
Trên cơ sở các thông tin này, các em liên hệ với thầy để chọn đề tài và thực hiện kế hoạch giao đề tài tốt nghiệp mà khoa đã thông báo.
Thông tin đề tài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét