Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Kế hoạch giao luận văn tốt nghiệp cao học ngành CNTT cho khóa 21.2

Thực hiện kế hoạch của nhà trường, khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch giao luận văn tốt nghiệp cao học ngành Công nghệ thông tin cho lớp cao học khóa 21.2 trong file đính kèm
Đề nghị các học viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên, mọi thông tin liên quan xin liên hệ với TS Phạm Thanh Hà, Trưởng khoa CNTT, điện thoại 0904763604 hoặc email hapt@utc.edu.vn
Kế hoạch giao luận văn
Mẫu đăng ký đề tài luận văn
Danh sách cán bộ giảng viên hướng dẫn
Mẫu đề cương luận văn
Một số thông tin về hướng nghiên cứu của thầy hướng dẫn

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Báo cáo tiến độ làm luận văn của khóa 21.1

Kính gửi: Các học viên cao học khóa 21.1 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
Dự kiến cuối tháng 11 nhà trường sẽ ký quyết định giao đề tài tốt nghiệp cho toàn bộ các học viên khóa 21.1
Theo quy định sau 3 tháng kể từ ngày ký quyết định học viên sẽ được bảo vệ nếu luận văn được được hoàn thành và đảm bảo chất lượng
Do khoa Công nghệ thông tin đã giao sớm để tài cho các học viên từ tháng 7 năm 2014 nên khoa dự kiến sẽ tổ chức bảo vệ cho học viên vào tháng 3 năm 2015
Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của luận văn, Khoa Công nghệ thông tin đề nghị các học viên thực hiện các công việc sau
1) Triển khai hoàn thiện luận văn theo đề cương đã được duyệt dưới sự hướng dẫn của các thầy cô
2) Báo cáo tiến độ đợt 1 (theo mẫu, có xác nhận của giáo viên hướng dẫn) cho thầy Hà vào ngày 04 và 05 tháng 12 năm 2014
Chú ý:
- Các học viên không nộp báo cáo tiên độ sẽ được xem như không đủ điều kiện bảo vệ
- Dự kiến khoa sẽ thu và kiểm tra nội dung luận văn vào đầu tháng 3 năm 2014, các luận văn đạt chất lượng sẽ được tổ chức bảo vệ vào cuối tháng 3
- Các luận văn không đạt chất lượng sẽ phải sửa chữa hoặc làm lại và bảo vệ vào đợt sau
Trân trọng


Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Thông báo về việc thay đổi thời gian nộp đề cương luận văn Cao học

Kính gửi: Các thầy cô hướng dẫn và học viên cao học khóa 21.1
Do các học viên khóa 21.1 đang học và thi hết học phần, nên khoa Công nghệ thông tin quyết định dời ngày thu đề cương sang 15/05/2014 để các thầy cô hướng dẫn và học viên có thêm thời gian chuẩn bị
Lịch bảo vệ đề cương tại Hà Nội được ấn định vào thứ 7 ngày 24/05/2014

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Phân công giảng viên hướng dẫn luận văn cao học khóa 21

Kính gửi: Các em học viên lớp Cao học CNTT 21.1
Khoa Công nghệ thông tin công bố danh sách giáo viên hướng dẫn đề tài tốt nghiệp cao học cho các học viên khóa 21 (trong file đính kèm).
Căn cứ vào danh sách này, các em liên lạc với thầy cô hướng dẫn để làm đề cương chi tiết theo như kế hoạch giao luận văn đã thông báo ngày 21 tháng 3 năm 2014.
Mọi thông tin liên quan xin liên hệ với TS Phạm Thanh Hà, Phó trưởng khoa CNTT, Điện thoại 0904763604 để được giải đáp.
Danh sách giáo viên hướng dẫn tại Hà Nội

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Một số yêu cầu về đề tài tốt nghiệp cao học ngành Công nghệ thông tin

Đề tài phải mang tính học thuật hoặc tính ứng dụng cao, cụ thể:
- Nghiên cứu cải tiến, phát triển các phương pháp, thuật toán.
- Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp, thuật toán vào giải quyết các bài toán thực tiễn.
- Xây dựng, thiết kế hoàn chỉnh một hệ thống thông tin phục vụ thực tế.
Không chấp nhận các đề tài sau:
- Trùng lặp với các đề tài thạc sĩ trong và ngoài nước đã được công bố.
- Các đề tài thiết kế các hệ thống thông tin bằng cách cấu hình từ mã nguồn mở.

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Một số thông tin về thầy hướng dẫn và đề tài tốt nghiệp cao học (cập nhật 29/03)

Kính gửi các học viên cao học khóa 21.1
Để các em có thêm thông tin về đề tài và thầy hướng dẫn, khoa Công nghệ thông tin gửi tới các em một số định hướng về đề tài của các thầy (trong file đính kèm).
Trên cơ sở các thông tin này, các em liên hệ với thầy để chọn đề tài và thực hiện kế hoạch giao đề tài tốt nghiệp mà khoa đã thông báo.
Thông tin đề tài

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Kế hoạch giao luận văn tốt nghiệp cao học ngành CNTT cho khóa 21.1

Thực hiện kế hoạch của nhà trường, khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch giao luận văn tốt nghiệp cao học ngành Công nghệ thông tin cho lớp cao học khóa 21.1 trong file đính kèm
Đề nghị các học viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên, mọi thông tin liên quan xin liên hệ với TS Phạm Thanh Hà, phó trưởng khoa CNTT, điện thoại 0904763604 hoặc email hapt@utc.edu.vn
Kế hoạch giao luận văn
Mẫu đăng ký đề tài luận văn
Danh sách cán bộ giảng viên hướng dẫn
Mẫu đề cương luận văn